Bảng giá ACB (hat-has) Hyundai ( áp dụng từ 01/07/2011)

Kính gửi quý khách hàng! LAH gửi quý khách hàng BẢNG GIÁ ACB (HAT- HAS) HYUNDAI ( áp dụng từ 01/07/2011). Bất cứ thắc mắc naò của quý khách về sản phẩm, xin vui lòng gọi: P Chăm sóc khách hàng: ĐT: 043 722 7992/ 09777 30 666

 

BẢNG GIÁ ACB (HAT-HAS) HYUNDAI ( áp dụng từ 01/07/2011)
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

 

BNG GIÁ ACB HYUNDAI ( áp dng t 01/07/2011)
STT Th«ng sè kü thuËt  HAt Series §¬n gi¸ (VND)  HAS Series  §¬n gi¸ (VND)
dßNG §ÞNH MøC Chñng lo¹i C¸ch thøc vËn hµnh R¬ le               b¶o vÖ 3P
Model Name
3P
Model Name
1 630A (50kA) Cố định Bằng motor  HAT06-3FM-02 44,169,000  HAS06-3FM-02          41,500,000
2 Kéo ra kéo vào  HAT06-3DM-02 53,812,000  HAS06-3DM-02          44,532,000
3 800A (65KA) Cố định Bằng motor  HAT08-3FM-02 45,341,000  HAS08-3FM-02          41,500,000
4 Kéo ra kéo vào  HAT08-3DM-02 54,737,000  HAS08-3DM-02          45,014,000
5 1000A (65KA) Cố định Bằng motor  HAT10-3FM-02 47,785,000  HAS10-3FM-02          43,500,000
6 Kéo ra kéo vào  HAT10-3DM-02 57,832,000  HAS10-3DM-02          46,698,000
7 1250A (65KA) Cố định Bằng motor  HAT12-3FM-02 48,224,000  HAS12-3FM-02          44,500,000
8 Kéo ra kéo vào  HAT12-3DM-02 57,832,000  HAS12-3DM-02          49,312,000
9 1600A (65KA) Cố định Bằng motor  HAT16-3FM-02 57,747,000  HAS16-3FM-02          45,000,000
10 Kéo ra kéo vào  HAT16-3DM-02 59,410,000  HAS16-3DM-02          50,829,000
11 2000A (65KA) Cố định Bằng motor  HAT20-3FM-02 50,497,000  HAS20-3FM-02          48,800,000
12 Kéo ra kéo vào  HAT20-3DM-02 67,496,000  HAS20-3DM-02          58,650,000
13 2500A (65KA) Cố định Bằng motor  HAT25-3FM-02 61,500,000
14 Kéo ra kéo vào  HAT25-3DM-02 79,284,000
15 3200A (85KA) Cố định Bằng motor  HAT32-3FM-02 72,950,000
16 Kéo ra kéo vào  HAT32-3DM-02 92,313,000
17 4000A (85KA) Cố định Bằng motor  HAT40-3FM-02 91,800,000
18 Kéo ra kéo vào  HAT40-3DM-02 108,803,000
19 5000A (100KA) Kéo ra kéo vào Bằng motor  HAT50-3DM-02 264,306,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi điện thoại
0987.927.957
Chat Zalo