CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ LÊ HOÀNG
Địa chỉ: Số 85B/135 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội
Tel- +84(04)3.7227992 – 3.7227993 – 3.7227994 Fax: +84(04).73002340