Bộ ATS và tủ ATS Socomec (P2)

Bộ ATS và tủ ATS Socomec (P2)

Tủ ATS SOCOMEC sử dụng thiết bị cắt của PHÁP, ATS SOCOMEC đạt các tiêu chuẩn sau : IEC 60947-3, NF EN 60937-3, NBN EN 60947-3, BS EN 60947-3

Lê Hoàng tiếp tục gửi quý khách hàng những mã Ats socomec do Lê Hoàng cung cấp

BẢNG GIÁ ATS SOCOMEC
MÃ HÀNG LOẠI  Đơn giá  (USD)
1354 4008 ATyS M 6s 4X80A REMOTE CONTROLLED 230/400VAC Call
1354 4010 ATyS M 6s 4X100A REMOTE CONTROLLED 230/400VAC Call
1354 4012 ATyS M 6s 4X125A REMOTE CONTROLLED 230/400VAC Call
1354 4016 ATyS M 6s 4X160A REMOTE CONTROLLED 230/400VAC Call
1363 4006 ATyS M 6e 4X63A AUTOMATIC 127/230VAC Call
1363 4008 ATyS M 6e 4X80A AUTOMATIC 127/230VAC Call
1363 4010 ATyS M 6e 4X100A AUTOMATIC 127/230VAC Call
1363 4012 ATyS M 6e 4X125A AUTOMATIC 127/230VAC Call
1363 4016 ATyS M 6e 4X160A AUTOMATIC 127/230VAC Call
1364 4006 ATyS M 6e 4X63A AUTOMATIC 230/400VAC Call
1364 4008 ATyS M 6e 4X80A AUTOMATIC 230/400VAC Call
1364 4010 ATyS M 6e 4X100A AUTOMATIC 230/400VAC Call
1364 4012 ATyS M 6e 4X125A AUTOMATIC 230/400VAC Call
1364 4016 ATyS M 6e 4X160A AUTOMATIC 230/400VAC Call
1523 3012 ATyS 3s 3X125A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Call
1523 3016 ATyS 3s 3X160A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Call
1523 3025 ATyS 3s 3X250A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Call
1523 3040 ATyS 3s 3X400A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Call
1523 3063 ATyS 3s 3X630A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Call
1523 3080 ATyS 3s 3X800A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Call
1523 3100 ATyS 3s 3X1000A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Call
1523 3120 ATyS 3s 3X1250A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Call
1523 3160 ATyS 3s 3X1600A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Call
1523 3180 ATyS 3s 3X1800A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Call
1523 4012 ATyS 3s 4X125A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Call
1523 4016 ATyS 3s 4X160A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Call
1523 4025 ATyS 3s 4X250A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Call
1523 4040 ATyS 3s 4X400A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Call

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi điện thoại
0987.927.957
Chat Zalo