Báo giá acb 3p/4p (Osung)

Kính gửi quý khách hàng! LAH gửi quý khách hàng Báo giá ACB 3P/4P (osung). Bất cứ thắc mắc naò của quý khách về sản phẩm, xin vui lòng gọi: P Chăm sóc khách hàng: ĐT: 043 722 7992/ 09777 30 666

BÁO GIÁ ACB 3P/4P (osung)
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

ACB 3P/4P (osung)
   SB Series §¬n gi¸ (VND)  SB Series  §¬n gi¸ (VND)
Chñng lo¹i C¸ch thøc vËn hµnh R¬ le               b¶o vÖ 3P
Model Name
4P
Model Name
630A
Cố định Bằng motor  OSB II-606 -3P-F        37,000,000  OSB II-606 -4P-F        42,900,000
Kéo ra kéo vào  OSB II-606 -3P-D        44,400,000  OSB II-606 -4P-D        51,800,000
800A
Cố định Bằng motor  OSB II-608 -3P-F        37,500,000  OSB II-608 -4P-F        43,400,000
Kéo ra kéo vào  OSB II-608 -3P-D        44,900,000  OSB II-608 -4P-D        52,400,000
1000a
Cố định Bằng motor  OSB II-610 -3P-F        39,200,000  OSB II-610 -4P-F        48,500,000
Kéo ra kéo vào  OSB II-610 -3P-D        47,650,000  OSB II-610 -4P-D        56,100,000
1250A
Cố định Bằng motor  OSB II-612 -3P-F       40,900,000  OSB II-612 -4P-F        50,200,000
Kéo ra kéo vào  OSB II-612 -3P-D        51,100,000  OSB II-612 -4P-D        52,900,000
1600A
Cố định Bằng motor  OSB II-616 -3P-F        42,400,000  OSB II-616 -4P-F        53,300,000
Kéo ra kéo vào  OSB II-616 -3P-D        53,600,000  OSB II-616 -4P-D        67,000,000
2000a
Cố định Bằng motor  OSB II-620 -3P-F        47,900,000  OSB II-620 -4P-F        60,000,000
Kéo ra kéo vào  OSB II-620 -3P-D        59,500,000  OSB II-620 -4P-D        71,100,000
2500a
Cố định Bằng motor  OSB II-625 -3P-F        63,500,000  OSB II-625 -4P-F        78,700,000
Kéo ra kéo vào  OSB II-625 -3P-D        78,600,000  OSB II-625 -4P-D        93,300,000
3200a
Cố định Bằng motor  OSB II-632 -3P-F        70,500,000  OSB II-632 -4P-F        89,500,000
Kéo ra kéo vào  OSB II-632 -3P-D        87,100,000  OSB II-632 -4P-D      115,800,000
4000a
Cố định Bằng motor  OSB II-640 -3P-F      113,100,000  OSB II-640 -4P-F      142,800,000
Kéo ra kéo vào  OSB II-640 -3P-D      156,400,000  OSB II-640 -4P-D      187,200,000
5000a
Cố định Bằng motor  OSB II-650 -3P-F      207,900,000  OSB II-650 -4P-F     249,700,000
Kéo ra kéo vào  OSB II-650 -3P-D      269,700,000  OSB II-650 -4P-D      341,200,000
5000a
Cố định Bằng motor  OSB II-663 -3P-F      259,200,000  OSB II-663 -4P-F      323,000,000
Kéo ra kéo vào  OSB II-663 -3P-D      337,600,000  OSB II-663 -4P-D      391,400,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi điện thoại
0987.927.957
Chat Zalo