Bảng giá VCB Hyundai ( áp dụng từ 01/07/2011)

Kính gửi quý khách hàng! LAH gửi quý khách hàng BẢNG GIÁ VCB HYUNDAI ( áp dụng từ 01/07/2011). Bất cứ thắc mắc naò của quý khách về sản phẩm, xin vui lòng gọi: P Chăm sóc khách hàng: ĐT: 043 722 7992/ 09777 30 666

 

BẢNG GIÁ VCB HYUNDAI ( áp dụng từ 01/07/2011)
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

 

 

                                                                    BNG GIÁ VCB HYUNDAI ( áp dng t 01/07/2011)
1) HVG Series Fixed Type Draw-out E type Draw-out F type Draw-out G type Draw-out G type with Earthing Switch
Type No Price Type No Price Type No Price Type No Price Type No Price
7.2KV 400A 8KA HVG1099-XA $2,349.27 HVG1099-ES $2,783.97 HVG1099-FS $2,869.02
7.2KV 630A 12.5KA HVG1011-XA $2,523.15 HVG1011-ES $2,957.85 HVG1011-FS $3,044.79
7.2KV 630A 20KA HVG1131-XA $3,479.49 HVG1131-ES $3,914.19 HVG1131-FS $4,003.02
7.2KV 1250A 20KA HVG1132-XA $3,606.12 HVG1132-ES $4,040.82 HVG1132-FS $4,127.76
7.2KV 630A 25KA HVG1141-XA $4,335.66 HVG1141-ES $4,770.36 HVG1141-FS $4,859.19
7.2KV 1250A 25KA HVG1142-XA $4,456.62 HVG1142-ES $4,891.32 HVG1142-FS $4,978.26
2) HVF Series Fixed Type Draw-out E type Draw-out F type Draw-out G type Draw-out GE type
Type No Price Type No Price Type No Price Type No Price Type No Price
7.2KV 25KA 630A HVF1141-XA $5,893.02 HVF1141-ES $7,582.68 HVF1141-FS $8,990.73 HVF1141-GS $9,986.76 HVF1141-GE $11,485.53
1250A HVF1142-XA $6,174.63 HVF1142-ES $7,992.81 HVF1142-FS $9,860.13 HVF1142-GS $10,134.18 HVF1142-GE $11,653.74
31.5KA 1250A HVF1152-XA $6,739.74 HVF1152-ES $9,710.82 HVF1152-FS $10,158.75 HVF1152-GS $12,275.55 HVF1152-GE $14,116.41
2000A HVF1154-XA $7,233.03 HVF1154-ES $9,994.32 HVF1154-FS $12,147.03 HVF1154-GS $14,016.24 HVF1154-GE $16,117.92
40KA 1250A HVF1162-XA $6,881.49 HVF1162-ES $9,879.03 HVF1162-FS $9,092.79 HVF1162-GS $12,466.44 HVF1162-GE $14,335.65
2000A HVF1164-XA $7,304.85 HVF1164-ES $12,277.44 HVF1164-FS $11,997.72 HVF1164-GS $14,093.73 HVF1164-GE $16,206.75
2500A HVF1166-XA $11,154.78 HVF1166-ES $14,666.40 HVF1166-FS $17,542.98 HVF1166-GS $20,179.53 HVF1166-GE $23,205.42
3150A HVF1167-XA $11,154.78 HVF1167-ES $14,919.66 HVF1167-FS $15,726.69 HVF1167-GS $20,209.77 HVF1167-GE $23,241.33
50KA 1250A HVF1172-XA $9,988.65 HVF1172-GS $23,475.69 HVF1172-GE $26,996.76
3150A HVF1177-XA $10,929.87 HVF1177-GS $25,686.99 HVF1177-GE $29,540.70
4000A HVF1178-XA $12,405.96 HVF1178-GS $29,903.58 HVF1178-GE $34,388.55
12KV 25KA 630A HVF2141-XA $6,597.99 HVF2141-ES $8,293.32 HVF2141-FS $9,317.70 HVF2141-GS $11,729.34 HVF2141-GE $13,488.93
1250A HVF2142-XA $6,722.73 HVF2142-ES $7,813.26 HVF2142-FS $9,937.62 HVF2142-GS $11,907.00 HVF2142-GE $13,691.16
31.5KA 1250A HVF2152-XA $6,809.67 HVF2152-ES $10,616.13 HVF2152-FS $10,447.92 HVF2152-GS $12,980.52 HVF2152-GE $14,927.22
2000A HVF2154-XA $7,038.36 HVF2154-ES $10,924.20 HVF2154-FS $12,262.32 HVF2154-GS $15,373.26 HVF2154-GE $17,679.06
40KA 1250A HVF2162-XA $7,038.36 HVF2162-ES $10,799.46 HVF2162-FS $10,795.68 HVF2162-GS $13,543.74 HVF2162-GE $15,577.38
2000A HVF2164-XA $7,631.82 HVF2164-ES $13,420.89 HVF2164-FS $12,496.68 HVF2164-GS $15,403.50 HVF2164-GE $17,713.08
2500A HVF2166-XA $11,653.74 HVF2166-ES $16,029.09 HVF2166-FS $14,844.06 HVF2166-GS $24,373.44 HVF2166-GE $28,030.59
3150A HVF2167-XA $11,871.09 HVF2167-ES $16,650.90 HVF2167-FS $15,550.92 HVF2167-GS $24,923.43 HVF2167-GE $28,661.85
50KA 1250A HVF2172-XA $10,406.34 HVF2172-GS $24,456.60 HVF2172-GE $28,125.09
3150A HVF2177-XA $11,387.25 HVF2177-GS $26,760.51 HVF2177-GE $30,774.87
4000A HVF2178-XA $12,923.82 HVF2178-GS $30,404.43 HVF2178-GE $34,965.00
17.5KV 25KA 630A HVF3141-XA $6,734.07 HVF3141-ES $8,410.50 HVF3141-FS $9,563.40 HVF3141-GS $11,891.88 HVF3141-GE $13,676.04
1250A HVF3142-XA $6,826.68 HVF3142-ES $7,920.99 HVF3142-FS $10,198.44 HVF3142-GS $12,073.32 HVF3142-GE $13,883.94
31.5KA 1250A HVF3152-XA $7,015.68 HVF3152-ES $10,601.01 HVF3152-FS $11,092.41 HVF3152-GS $13,434.12 HVF3152-GE $15,448.86
2000A HVF3154-XA $7,147.98 HVF3154-ES $11,069.73 HVF3154-FS $11,648.07 HVF3154-GS $15,624.63 HVF3154-GE $17,970.12
40KA 1250A HVF3162-XA $7,486.29 HVF3162-ES $10,950.66 HVF3162-FS $10,875.06 HVF3162-GS $13,902.84 HVF3162-GE $15,987.51
2000A HVF3164-XA $7,597.80 HVF3164-ES $13,608.00 HVF3164-FS $12,587.40 HVF3164-GS $15,749.37 HVF3164-GE $18,111.87
2500A HVF3166-XA $11,816.28 HVF3166-ES $16,252.11 HVF3166-FS $15,051.96 HVF3166-GS $23,095.80 HVF3166-GE $26,560.17
3150A HVF3167-XA $11,789.82 HVF3167-ES $16,537.50 HVF3167-FS $15,401.61 HVF3167-GS $23,267.79 HVF3167-GE $26,756.73
24/25.8KV 12.5KA 630A HVF6111-XA $5,972.40 HVF6111-ES $9,697.59 HVF6111-FS $10,391.22 HVF6111-GS $13,269.69 HVF6111-GE $15,257.97
1250A HVF6112-XA $7,448.49 HVF6112-ES $9,933.84 HVF6112-FS $10,771.11 HVF6112-GS $14,067.27 HVF6112-GE $16,176.51
25KA 630A HVF6141-XA $5,966.73 HVF6141-ES $9,816.66 HVF6141-FS $10,691.73 HVF6141-GS $14,350.77 HVF6141-GE $16,503.48
1250A HVF6142-XA $6,943.86 HVF6142-ES $10,154.97 HVF6142-FS $10,829.70 HVF6142-GS $14,638.05 HVF6142-GE $16,832.34
2000A HVF6144-XA $7,611.03 HVF6144-ES $12,027.96 HVF6144-FS $12,228.30 HVF6144-GS $15,114.33 HVF6144-GE $17,382.33
31.5KA 1250A HVF6052-GS $14,707.98 HVF6052-GE $16,913.61
2000A HVF6054-GS $16,042.32 HVF6054-GE $18,450.18
36KV 25KA 1250A HVF7142-XA $10,198.44 HVF7142-GS $20,918.52 HVF7142-GE $24,057.81
2000A HVF7144-XA $10,338.30 HVF7144-GS $22,370.04 HVF7144-GE $25,726.68
31.5KA 1250A HVF7052-XA $12,167.82 HVF7052-GS $25,709.67 HVF7052-GE $29,565.27
2000A HVF7054-XA $13,611.78 HVF7054-GS $29,905.47 HVF7054-GE $34,390.44
3150A HVF7057-XA $13,814.01 HVF7057-GS $38,881.08 HVF7057-GE $44,713.62

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi điện thoại
0987.927.957
Chat Zalo