Bảng giá mccb- mcb-mc hith hyundai ( áp dụng từ 01/07/2011)

Bảng giá mccb- mcb-mc hith hyundai ( áp dụng từ 01/07/2011)

Kính gửi quý khách hàng! LAH gửi quý khách hàng BẢNG GIÁ MCCB- MCB-MC HiTH HYUNDAI (Áp dụng từ 01/07/2011). Bất cứ thắc mắc naò của quý khách về sản phẩm, xin vui lòng gọi: P Chăm sóc khách hàng: ĐT: 043 722 7992/ 09777 30 666

BẢNG GIÁ MCCB- MCB-MC HiTH HYUNDAI (Áp dụng từ 01/07/2011) 

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

BNG GIÁ MCCB- MCB-MC HiTH HYUNDAI ( áp dng t 01/07/2011)
MCB (¸PT¤M¸T TÐP) MC (CONTACT¥)
HiBD63-N(1P) 6- 63A 6KA                       48,000 HiMC9W 11 9A (4KW) 205,000
HiBD63-N(2P) 6- 63A 6KA                     108,000 HiMC12W 11 12A (5.5KW) 218,000
HiBD63-N(3P) 6- 63A 6KA                     168,000 HiMC18W 11  18A (7.5KW) 270,000
HiMC22W 11 22A (11KW) 315,000
MCCB 2P (¸PT¤M¸T 2 CùC) HiMC32W 22 32A (15KW) 450,000
HiBC 2P 15- 30A 2.5KA 51,000 HiMC40W 22 40A (18.5KW) 495,000
UAB30C 5- 30A 5KA 295,000 HiMC50W 22 50A (22KW) 605,000
HiBE52 40 – 50A 7.5KA 390,000 HiMC65W 22 65A (30KW) 850,000
HiBE62  60A 7.5KA                     409,000 HiMC80W 22 80A (37KW) 915,000
HiBE102 75 – 100A 14KA                     414,000 HiMC90W 22 90A (45KW) 1,045,000
HiBE202 125- 225A 25KA                  1,070,000 HiMC110W 22 110A (55KW) 1,480,000
HiBE402  250- 400A 30KA                  2,336,000 HiMC130W 22 130A (65KW) 1,710,000
HiMC150W 22 150A (75KW) 2,200,000
MCCB 3P (¸PT¤M¸T 3 CùC)- Hibe HiMC180W 22 180A (90KW) 2,700,000
UAB30C 5- 30A 5KA 325,000 HiMC220W 22 220A (110KW) 2,890,000
HiBE53 40-50A 7.5KA                     470,000 HiMC260W 22 260A (132KW) 3,920,000
HiBE63 60A 7.5KA                     515,000 HiMC300W 22 300A (160KW) 4,480,000
HiBE103 75-100A 14KA                     540,000 HiMC400W 22 400A (220KW) 6,390,000
HiBE203 125- 225A 25KA                  1,210,000 HiMC500W 22 500A (250KW) 7,500,000
HiBE203J 250A (Cài đặt: 0.8-1In) 25KA                  1,980,000 HiMC630W 22 630A (330KW) 11,800,000
HiBE403 250- 400A 30KA                  2,930,000 HiMC800W 22 800A (440KW) 14,850,000
HiBE603 500-600A 45KA                  5,780,000 HiAB22 Tiếp điểm phụ 2A+2B                 135,000
HiBE803 700-800A 45KA                  6,240,000 HiTL40 (50) Khoá liên động                 110,000
HiTL 130 (220) Khoá liên động                 395,000
MCCB 3P (¸PT¤M¸T 3 CùC)- HibS HiTL300 Khoá liên động                 430,000
HiBS33 5- 30A 7.5kA 490,000 HiTL800 Khoá liên động                 660,000
HiBS53 40- 50A 14kA 500,000
HiBS63 60A 14kA 620,000 Th’ry (r¬ le nhiÖt)
HiBS103 75- 100A 30kA 780,000 HiTH22H 0.12 ~22A 178,000
HiBS203 125- 225A 35kA 1,280,000 HiTH40H 7 ~ 40A 255,000
HiBS203j 250A (Cài đặt: 0.8-1In) 35kA 2,100,000 HiTH50H 18 ~ 50A 325,000
HiBS403B 250- 400A 42kA 3,150,000 HiTH90H 28 ~ 90A 410,000
HiBS603B 500- 600A 65kA 7,940,000 HiTH130K 48 ~ 130A 990,000
HiBS803B 700- 800A 65kA 8,650,000 HiTH220K 78 ~ 220A 1,430,000
HiBS1003NE 1000A (Cài đặt: 0.5-1In) 100KA                14,850,000 HiTH300K 132 ~ 300A 1,595,000
HiBS1203NE 1200A (Cài đặt: 05.-1In) 100KA                15,750,000 HiTH500K 180 ~ 500A 2,500,000
UCB 1603 1600A (Cài đặt: 05.-1In) 65KA 38,800,000 HiTH800K 378 ~ 800A 5,400,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi điện thoại
0987.927.957
Chat Zalo