Tủ ats phải hoạt động với các thời gian trễ cơ bản vì sao ???

Tủ ats phải hoạt động với các thời gian trễ cơ bản vì sao ???

Thời gian kiểm tra điện lưới tốt trở lại ( T3 ) : nếu không có T3 thì khi đang có điện máy phát , điện lưới có trở lại nhưng bị nháy , thì phần động lực sẽ đóng cắt liên tục gây hại phụ tải, hại thiết bị đóng cắt. Thời gian T3 giúp xác định điện lưới đã ổn định đủ lâu để có thể chuyển nguồn.

Thời gian trễ đóng điện máy phát cho tải cho ( T2 ) : nếu không có T2, khi máy phát vừa khởi động, chưa đạt điện áp định mức hoặc chưa đạt tần số định mức mặc dù đã đủ điện áp sẽ làm hỏng một số tải , đặc biệt là các thiết bị điện tử. Thời gian T2 giúp tải được an toàn khi được cấp điện máy phát khi đã đảm bảo ổn định.

Thời gian trễ đóng điện lưới cho tải cho ( T4 ) : nếu không có T4, ngay khi ngắt điện máy phát khỏi tải đủ lớn sẽ có hồ quang phóng giữa các tiếp điểm , mà khi đó ta lại đóng ngay điện lưới ( <0.5s ) thì có sự ngắn mạch tức thời điện lưới và điện máy phát, có thể gây hại cho máy phát và nhảy MCCB,ACB. Thời gian T4 giúp chuyển đổi về điện lưới an toàn.

Thời gian chạy không tải làm mát máy phát ( T5 ) : nếu không có T5 , sẽ có thể xảy trường hợp máy phát bị tắt khi đang mang tải , trường hợp này rất dễ làm hỏng máy phát và có thể hỏng cả phụ tải. Thời gian T5 giúp máy phát được tắt khi không mang tải , và còn giúp máy phát làm mát rồi mới tắt. Vì vậy không nên bỏ qua bất cứ khoảng thời gian trễ nào để hệ thống được vận hành an toàn và ổn định !

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi điện thoại
0987.927.957
Chat Zalo