Những ưu điểm của máy đếm người ra vào do Lê Hoàng nhập khẩu

  1. Tỷ lệ chính xác cao : 95%-98%.

Máy tính theo đầu người, vì vậy máy có thể giải quyết vấn đề khi cho mỗi lượt người đi qua. 

Nó loại bỏ đường chuyền không hợp lệ bằng cách thiết lập một khu vực đếm

Hình ảnh khác nhau cho chiều cao khác nhau của trần nhà

  • An toàn dữ liệu

Dữ liệu có thể được lưu trong thiết bị trong 5 ngày, ngay cả khi không có mạng

Dữ liệu có thể được xuất dưới dạng PNG, JPG, PDF

Sao lưu dữ liệu: Khi địa chỉ IP bị thay đổi, dữ liệu có thể được sao lưu

Dữ liệu có thể được chuyển trực tiếp đến máy chủ

  • Truyền dữ liệu:

Dữ liệu có thể được chuyển trực tiếp đến máy chủ

Dữ liệu từ các cửa vào khác nhau trong các cửa hàng khác nhau có thể phân biệt được.

  • Báo cáo dữ liệu

Thông tin bán hàng có thể được nhập thủ công. Rất thuận tiện cho cửa hàng để thực hiện các giải pháp thương mại

Với một API, dữ liệu có thể được tích hợp vào hệ thống POS / ERP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi điện thoại
0987.927.957
Chat Zalo