Mô hình quản lý các chi nhánh

Mô hình quản lý các chi nhánh

Tổng công ty muốn kiểm sóat tình trạng làm việc của nhân viên tại các chi nhánh:

Mô hình quản lý các chi nhánh

(1) Dữ liệu chấm công được lấy một cách nhanh nhất, bất kì khi nào tổng công ty muốn
(2) Dữ liệu chấm công được bảo mật, không bị chỉnh sửa bởi nhân viên nào tại chi nhánh

Mô hình quản lý các chi nhánh

Server tổng công ty kết nối trực tiếp vào các máy chấm công tại bất kì đâu, thông qua giao thức kết nối TCP/IP (giao thức chuẩn của mạng internet).
máy chiếuMỗi máy chấm công phải được gán một địa chỉ IP, Server sẽ dựa vào địa chỉ IP để kết nối đến máy chấm công.

Bằng công nghệ DYNAMIC DNS và VPN (Virtual Private Network), phần mềm chấm công tại SERVER luôn tìm được đến máy chấm công để thực hiện kết nối và download dữ liệu chấm công về.

Toàn bộ báo cáo chấm công được tạo ra một cách tự động tại tổng công ty. Nhân viên tại chi nhánh có thể kết nối vào server tại tổng công ty để xem báo cáo chấm công (nhưng không có quyền chỉnh sửa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi điện thoại
0987.927.957
Chat Zalo