Hướng dẫn sử dụng bút chấm đọc Open

Hướng dẫn sử dụng bút chấm đọc Open

Chấm Bút biết nói open vào bìa sách để bút Open nhận biết quyển sách muốn đọc. sau đó chấm bút vào các câu, chữ, hình ảnh trong sách:

Hướng dẫn sử dụng bút chấm đọc open ,bút open, bút chấm đọc

eteacher+ Đối với sách ngoại ngữ chấm lần 1 Bút biết nói open phát âm Tiếng Việt, chấm lần 2 sẽ phát âm tiếng Anh.
+ Đối với sách tiếng việt chấm lần 1 bút open đọc 1 từ chấm lần 2 bút sẽ đánh vần từ đó.
+ Đối với sách nhạc chấm Bút biết nói open vào tiêu đề bài hát, bút biết nói Open sẽ đọc tên bài hát, chấm bút biết nói Open vào bản nhạc bút chấm đọc Open sẽ phát nhạc bài hát đó. Chấm Bút biết nói open sang các bản nhạc khác để chuyển sang bài hát tương ứng.

eteacher+ Đối với sách truyện chấm vào chữ Bút biết nói open sẽ đọc câu chuyện đó. Chấm vào nhân vật, hình ảnh bút sẽ phát ra lời nhân vật, tiếng kêu động vật, tiếng gió, sóng biển…

Hướng dẫn sử dụng bút chấm đọc open ,bút open, bút chấm đọc

eteacher- Sử dụng kết hợp với các nút chức năng của Bút biết nói open trên quyển hướng dẫn sử dụng

+ Bài giảng: Chấm Bút biết nói open vào nút bài giảng sau đó chấm vào số trang trên quyển sách bút biết nói Open sẽ như một giáo viên giảng giải những nội dung bài học.
+ Trò chơi:Chấm Bút biết nói open vào nút trò chơi sau đó chấm vào số trang trên quyển sách bút biết nói Open sẽ đặt ra những câu hỏi nhận biết về nội dung trong sách để trẻ trả lời bằng cách chấm vào hình ảnh hoặc câu chữ đúng.
+ Trắc nghiệm:Chấm Bút biết nói open vào nút trắc nghiệm sau đó chấm vào số trang trên quyển sách bút biết nói Open sẽ đặt ra những câu hỏi trắc nghiệm về bài học để trẻ tự trả lời hoặc bằng cách chấm vào hình ảnh, câu chữ đúng.
+ Thu âm so sánh:Chấm bút biết nói Open vào nút thu âm so sánh sau đó chấm Bút biết nói open vào câu cần thu âm, nghe bút biết nói Open đọc một lần khi nghe tiếng bíp thì đọc theo để bút biết nói Open thu âm sau 30s bút biết nói Open sẽ phát lại lời trẻ đọc.
+ Luyện nghe:Chấm Bút biết nói open vào nút Luyện nghe sau đó chấm bút biết nói Open vào số trang cần luyện nghe, Bút biết nói open sẽ phát một đoạn âm thanh tương ứng với phần bài tập trong bài học. Trẻ lắng nghe để hoàn thành phần bài tập trong sách.
+ Đọc cả bài:Chấm bút Open vào nút Đọc cả bài sau đó chấm Bút biết nói open vào số trang cần nghe, bút biết nói Open sẽ phát một đoạn âm thanh tương ứng với toàn bộ nội dung bài học trong sách.
+ Đáp án:Chấm Bút biết nói open vào nút Đáp án sau đó chấm Bút biết nói open vào những câu bài tập trong sách, bút biết nói Open sẽ đọc đáp án tương ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi điện thoại
0987.927.957
Chat Zalo