Báo giá vật tư phụ

Kính gửi quý khách hàng! LAH gửi quý khách hàng Báo giá vật tư phụ, sản xuất tại Hàn Quốc. Bất cứ thắc mắc naò của quý khách về sản phẩm, xin vui lòng gọi: P Chăm sóc khách hàng: ĐT: 043 722 7992/ 09777 30 666PHỤ KIỆN MCCB Metamec
 

 

 

Shunt Trip

(SHT for)

ABS32~E100AF 520,000
ABS/H 100AF 570,000
225AF 590,000
400-800AF 980,000
1200AF 2,950,000
GBN1603 3,895,000
 

Under Vol. Trip

(UVT for)

S32~E100AF 950,000
ABS/H 100AF 1.005,000
225AF 955,000
400-800AF 1,925,000
1200AF 2,955,000
Auxiliary switch

(AX for)

hoặc Alarmswitch (ALfor)

ABS32~E100AF 220,000
ABS/H 100AF 270,000
225AF 440,000
400-800AF 620,000
1200AF 1,800,000
Busbar AB~803b 500-600-800A 925,000
PHỤ KIỆN MCCB (Metasol)
Tên hàng Giá bán
Auxiliary switch ABN100c~ABH250c 220,000
ABN400~ABS800AF 620,000
Alarm switch ABN100c~ABH250c 420,000
ABN400~ABS800AF 720,000
AL+AX ABN100c~ABH250c 440,000
Shunt Trip ABN100c~ABH250c 690,000
ABN400~ABS800AF 980,000
Under Vol. Trip ABN100c~ABH250c 810,000
ABN400~ABS800AF

 

1,925,000

 


Kính gửi quý khách hàng! LAH gửi quý khách hàng Báo giá vật tư phụ, sản xuất tại Hàn Quốc. Bất cứ thắc mắc naò của quý khách về sản phẩm, xin vui lòng gọi: P Chăm sóc khách hàng: ĐT: 043 722 7992/ 09777 30 666

 

Tên hàng

In (A)

Giá bán
GTH-12M 1A~16A(9) 300,000
GTH-22 0.63~22A(1) 400,000
GTH-40 18~40A(2) 500,000
GTH-85 34~85A(3) 600,000
GTH-100 65-100A(4) 880,000
GTH-150 85-125A(5) 1.340,000
GTH-150 100-150A(5) 1.540,000
GTH-220 100-160A(6) 1,970,000
GTH-220 120-180A(6) 1,970,000
GTH-220 160-240A(6) 1,970,000
GTH-400 200-300A(7) 2,980,000
GTH-400 260-400A(7) 2,980,000
GTH-600 400-600A(8) 7.980,000
GTH-600 520-800A(8) 8,880,000

(1) : GTH-22 dùng cho từ GMC-9 đến GMC-22

gồm các loại: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;

4-6A; 5-8A; 6-9A; 7-10A; 9-13A; 12-18A; 16-22A;

CONTACTOR 3 POLES
Tên hàng

In (A)

Giá bán
GMC-9

9A (1a1b)

280,000
GMC-12 12A (1a1b) 305,000
GMC-18 18A (1a1b) 400,000
GMC-22 22A (1a1b) 465,000
GMC-32 32A (2a2b) 672,000
GMC-40 40A (2a2b) 760,000
GMC-50 50A (2a2b) 915,000
GMC-65 65A (2a2b) 995,000
GMC-75 75A (2a2b) 1.495,000
GMC-85 85A (2a2b) 1,560,000
GMC-100 100A (2a2b) 1,825,000
GMC-125 125A (2a2b) 2.650,000
GMC-150 150A (2a2b) 2,710,000
GMC-180 180A (2a2b) 3,850,000
GMC-220 250A (2a2b) 4.990,000
GMC-300 300A (2a2b) 7,420,000
GMC-400 400A (2a2b) 8,500,000
GMC-600 630A (2a2b) 16,235,000
GMC-800 800A (2a2b) 22,540,000

(2) : GTH-40 dùng cho GMC-32 & GMC-40 gồm các loại: 18-26A; 24-36A; 28-40A;

(3) : GTH-85 dùng cho từ GMC-50 đến GMC-85

MINI CONTACTOR 3 Poles AC
GMC-6M

6A

265,000
GMC-9M

9A

270,000
GMC-12M

12A

295,000
GMC-16M

16A

385,000
KHỞI ĐỘNG TỪ HỘP
GMW-9B w/o TOR

9A

908,000

gồm các loại: 34-50A; 45-65A; 54-75A; 63-85A; 
(4) 
GTH-100 dùng cho GMC-100 & GMC-125 
(5) 
GTH-150 dùng cho GMC-125 & GMC-150 
(6) 
GTH-220 dùng cho GMC-180 & GMC-220
(7) GTH-400 dùng cho GMC-300 & GMC-400
(8) GTH-600 dùng cho GMC-600 & GMC-800

(9) GTH-12M cho mini contactor: 0.63-1A; 1-1.6A;

CUN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ
Coil for GMC-6M~16M 95,000
Coil for GMC-9, 12, 18, 22, 32, 40 100,000
Coil for GMC-50, 65, 75, 85 280,000
Coil for GMC-100, 125, 150 995,000
Coil for GMC-180, 220 2,060,000
Coil for GMC-300, 400 2,860,000
Coil for GMC-600, 800 4,205,000
Coil for GMD-9, 12, 18, 22, 32, 40 230,000
Coil for GMD-50, 65, 75, 85 480,000

1.6-2.5A; 4-6A; 5-8A; 6-9A; 7-10A; 9-13A;12-16A


Kính gửi quý khách hàng! LAH gửi quý khách hàng Báo giá vật tư phụ, sản xuất tại Hàn Quốc. Bất cứ thắc mắc naò của quý khách về sản phẩm, xin vui lòng gọi: P Chăm sóc khách hàng: ĐT: 043 722 7992/ 09777 30 666

 

RƠ LE NHIỆT
Tên hàng In (A) Giá bán
GTH-12M 1A~16A(9) 300,000
GTH-22 0.63~22A(1) 400,000
GTH-40 18~40A(2) 500,000
GTH-85 34~85A(3) 600,000
GTH-100 65-100A(4) 880,000
GTH-150 85-125A(5) 1.340,000
GTH-150 100-150A(5) 1.540,000
GTH-220 100-160A(6) 1,970,000
GTH-220 120-180A(6) 1,970,000
GTH-220 160-240A(6) 1,970,000
GTH-400 200-300A(7) 2,980,000
GTH-400 260-400A(7) 2,980,000
GTH-600 400-600A(8) 7.980,000
GTH-600 520-800A(8) 8,880,000

(1) : GTH-22 dùng cho từ GMC-9 đến GMC-22

gồm các loại: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;

4-6A; 5-8A; 6-9A; 7-10A; 9-13A; 12-18A; 16-22A;

CONTACTOR 3 POLES
Tên hàng In (A) Giá bán
GMC-9 9A (1a1b) 280,000
GMC-12 12A (1a1b) 305,000
GMC-18 18A (1a1b) 400,000
GMC-22 22A (1a1b) 465,000
GMC-32 32A (2a2b) 672,000
GMC-40 40A (2a2b) 760,000
GMC-50 50A (2a2b) 915,000
GMC-65 65A (2a2b) 995,000
GMC-75 75A (2a2b) 1.495,000
GMC-85 85A (2a2b) 1,560,000
GMC-100 100A (2a2b) 1,825,000
GMC-125 125A (2a2b) 2.650,000
GMC-150 150A (2a2b) 2,710,000
GMC-180 180A (2a2b) 3,850,000
GMC-220 250A (2a2b) 4.990,000
GMC-300 300A (2a2b) 7,420,000
GMC-400 400A (2a2b) 8,500,000
GMC-600 630A (2a2b) 16,235,000
GMC-800 800A (2a2b) 22,540,000

 

 

(2) : GTH-40 dùng cho GMC-32 & GMC-40 gồm các loại: 18-26A; 24-36A; 28-40A;

(3) : GTH-85 dùng cho từ GMC-50 đến GMC-85

MINI CONTACTOR 3 Poles AC
GMC-6M 6A 265,000
GMC-9M 9A 270,000
GMC-12M 12A 295,000
GMC-16M 16A 385,000

 

 

KHỞI ĐỘNG TỪ HỘP
GMW-9B w/o TOR 9A 908,000

 

 

gồm các loại: 34-50A; 45-65A; 54-75A; 63-85A; (4) GTH-100 dùng cho GMC-100 & GMC-125 (5) GTH-150 dùng cho GMC-125 & GMC-150 (6) GTH-220 dùng cho GMC-180 & GMC-220 (7) GTH-400 dùng cho GMC-300 & GMC-400 (8) GTH-600 dùng cho GMC-600 & GMC-800

(9) GTH-12M cho mini contactor: 0.63-1A; 1-1.6A;

CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ
Coil for GMC-6M~16M 95,000
Coil for GMC-9, 12, 18, 22, 32, 40 100,000
Coil for GMC-50, 65, 75, 85 280,000
Coil for GMC-100, 125, 150 995,000
Coil for GMC-180, 220 2,060,000
Coil for GMC-300, 400 2,860,000
Coil for GMC-600, 800 4,205,000
Coil for GMD-9, 12, 18, 22, 32, 40 230,000
Coil for GMD-50, 65, 75, 85 480,000

 

 

1.6-2.5A; 4-6A; 5-8A; 6-9A; 7-10A; 9-13A;12-16A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi điện thoại
0987.927.957
Chat Zalo