Bảng giá acb hyundai ( áp dụng từ 01/07/2011)

Kính gửi quý khách hàng! LAH gửi quý khách hàng BẢNG GIÁ ACB HYUNDAI ( áp dụng từ 01/07/2011). Bất cứ thắc mắc naò của quý khách về sản phẩm, xin vui lòng gọi: P Chăm sóc khách hàng: ĐT: 043 722 7992/ 09777 30 666

 

BẢNG GIÁ ACB HYUNDAI ( áp dụng từ 01/07/2011)
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

 

 

 

BNG GIÁ ACB HYUNDAI ( áp dng t 01/07/2011)
ACB loại HiAN
STT Th«ng sè kü thuËt   Series §¬n gi¸ (VND)  Series  §¬n gi¸ (VND)
dßNG §ÞNH MøC Chñng lo¹i C¸ch thøc vËn hµnh R¬ le               b¶o vÖ 3P
Model Name
4P
Model Name
1 630A (70kA) Cố định Bằng motor  HiAN06-3FM-02       44,000,000  HiAN06-4FM-02        60,200,000
2 Kéo ra kéo vào  HiAN06-3DM-02       51,200,000  HiAN06-4DM-02        75,970,000
3 800A (70kA) Cố định Bằng motor  HiAN08-3FM-02       44,500,000  HiAN08-4FM-02        60,200,000
4 Kéo ra kéo vào  HiAN08-3DM-02       52,700,000  HiAN08-4DM-02        75,970,000
5 1000A (70kA) Cố định Bằng motor  HiAN10-3FM-02       48,100,000  HiAN10-4FM-02        60,200,000
6 Kéo ra kéo vào  HiAN10-3DM-02       56,500,000  HiAN10-4DM-02        75,970,000
7 1250A (70kA) Cố định Bằng motor  HiAN12-3FM-02       48,500,000  HiAN12-4FM-02        61,400,000
8 Kéo ra kéo vào  HiAN12-3DM-02       56,950,000  HiAN12-4DM-02        76,700,000
9 1600A (70kA) Cố định Bằng motor  HiAN16-3FM-02       49,500,000  HiAN16-4FM-02        61,400,000
10 Kéo ra kéo vào  HiAN16-3DM-02       58,500,000  HiAN16-4DM-02        76,700,000
11 2000A (70kA) Cố định Bằng motor  HiAN20-3FM-02       51,400,000  HiAN20-4FM-02        68,550,000
12 Kéo ra kéo vào  HiAN20-3DM-02       69,000,000  HiAN20-4DM-02        90,600,000
13 2500A (85kA) Cố định Bằng motor  HiAN25-3FM-02       79,100,000  HiAN25-4FM-02        73,300,000
14 Kéo ra kéo vào  HiAN25-3DM-02       99,000,000  HiAN25-4DM-02        98,050,000
15 3200A(85kA) Cố định Bằng motor  HiAN32-3FM-02       95,400,000  HiAN32-4FM-02        81,700,000
16 Kéo ra kéo vào  HiAN32-3DM-02    119,400,000  HiAN32-4DM-02      105,400,000
17 4000A (100kA) Kéo ra kéo vào Bằng motor  HiAN40-3DM-02    180,000,000  HiAN40-4DM-02
18 5000A (120kA) Kéo ra kéo vào Bằng motor  HiAN50-3DM-02    260,000,000  HiAN50-4DM-02
ACB loại HiAS
1 630A (50kA) Cố định Bằng motor  HiAS06-3FM-02       39,500,000  HiAS06-4FM-02        43,200,000
2 Kéo ra kéo vào  HiAS06-3DM-02       47,000,000  HiAS06-4DM-02        50,300,000
3 800A (65kA) Cố định Bằng motor  HiAS08-3FM-02       41,900,000  HiAS08-4FM-02        43,800,000
4 Kéo ra kéo vào  HiAS08-3DM-02       47,600,000  HiAS08-4DM-02        51,700,000
5 1000A(65kA) Cố định Bằng motor  HiAS10-3FM-02       42,500,000  HiAS10-4FM-02        47,300,000
6 Kéo ra kéo vào  HiAS10-3DM-02       49,400,000  HiAS10-4DM-02        55,500,000
7 1250A(65kA) Cố định Bằng motor  HiAS12-3FM-02       43,100,000  HiAS12-4FM-02        47,600,000
8 Kéo ra kéo vào  HiAS12-3DM-02       52,100,000  HiAS12-4DM-02        55,900,000
9 1600A (65kA) Cố định Bằng motor  HiAS16-3FM-02       43,600,000  HiAS16-4FM-02        48,600,000
10 Kéo ra kéo vào  HiAS16-3DM-02       53,700,000  HiAS16-4DM-02        57,500,000
11 2000A(65kA) Cố định Bằng motor  HiAS20-3FM-02       47,300,000  HiAS20-4FM-02        50,500,000
12 Kéo ra kéo vào  HiAS20-3DM-02       65,100,000  HiAS20-4DM-02        67,800,000
13 2500A (65kA) Cố định Bằng motor  HiAS25-3FM-02       68,300,000  HiAS25-4FM-02        77,700,000
14 Kéo ra kéo vào  HiAS25-3DM-02       85,500,000  HiAS25-4DM-02        97,300,000
15 3200A (85kA) Cố định Bằng motor  HiAS32-3FM-02  Call  HiAS32-4FM-02        93,700,000
16 Kéo ra kéo vào  HiAS32-3DM-02       93,500,000  HiAS32-4DM-02      117,300,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi điện thoại
0987.927.957
Chat Zalo